Онлайн дэлгүүрүүд

Online shop
                                                                         

                                                                           


Хэрэглэгч та Солонгос хэлнээс бусад хэлээр орчуулгатай  үзэхийг хүсвэл  Google Chrome
 хөтчийг ашиглан дараах зааврын дагуу өөрчилж болно. 
Сонгосон сайт руугаа орохоор дэлгэцний тань баруун дээд буланд доорх зурган дээр үзүүлсэн шиг А үсэгний дүрстэй тэмдэг байгаа.


Categories:

Leave a Reply